گزارش تصویری اولین نشست تخصصی ICAN با موضوع نانوپوشش‌ها

در راستای توسعه‌ همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌ صاحب پلتفرم فناوری نانوپوشش‌ها با اساتید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، نشست تخصصی ICAN با حضور فعالان حوزه نانوپوشش در ICAN واقع در سازمان پژوهش‌های عملی و صنعتی برگزار شد. در این نشست ۱۵ نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها و نمایندگان شرکت‌ فناوران سخت آرا حضور داشتند.