بازدید مسئولین هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌النبیاء(ص) از ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو