معرفی فرصتهای تجاری و صنعتی فناوری نانوی ایران در نمایشگاه خدمات شهری و توانمندی های شهر

نمایشگاه خدمات شهری و توانمندی های شهرداری در تاریخ 2 الی 5 اسفند ماه، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز استان خوزستان برگزار شد. شرکت کنندگان در این نمایشگاه در حوزه گل و گیاه ،صنایع دستی، خوراکی ، کالای خانه ، ظرف و ظروف از این قبیل محصولات فعالیت داشتند. هدف از برگزاری این نمایشگاه صرفا عرضه محصولات عیدانه بود. بازدید کنندگان از این نمایشگاه استقبال نمودند.

در این نمایشگاه مهندس نیسی نماینده شرکت عصر فناوری ستاره ایرانیان (کارگزار بخش ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو) ضمن پایش و رصد شرکت های فعال، شرکت کنندگان و غرفه داران ، به معرفی محصولات فناوری نانو به صنایع دارای غرفه و همچنین اخذ موافقت جهت برگزاری سمینارهای تخصصی پرداخت. در مرحله اول صحبت های ابتدایی و آشنایی با محصولات فناوری نانو انجام و سپس پتانسیل های استفاده از فناوری نانو ذکر گردید. همچنین ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو، اهداف، دستاوردهای صنعتی و حمایت های آن از شرکت های دارای گواهی نانومقیاس معرفی شد.

در ادامه تصاویری از محل برگزاری نشان داده شده است. سایر تصاویر به پیوست تقدیم شده است.