دانشنمای کاربردهای مختلف محصولات صنعتی فناوری نانو ساخت ایران

در بخش دانشنماهای صنعتی، مجموعه ای از نمایش اطلاعات، مفاهیم علمی و فناوری، داده های آماری و فنی، و تبیین مزایا و کاربردهای صنعتی فناوری نانو مرتبط با شرکتها، صنایع و سازمانهای تولیدی و بهره‌بردار در قالب تصویر، پوستر، تصویرنگاشت، درختواره و داده‌نما، ارائه شده است.
در اینجا کاربردهای مختلفی از محصولات صنعتی فناوری نانو ساخت ایران در قالب تصویرسازیها و پوسترهای زیر نمایش داده شده است؛
امکان بزرگنمایی و دانلود با کلیک روی هر کدام از تصاویر وجود دارد.