درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی

درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی

بسياري از افراد بنا به دلايلي همچون امنيت و آسودگي سفر و حتي حفظ محيط‌زيست، سفرهاي‌هاي ريلي را به سفرهاي هوائي و بين جاده‌اي ترجيح مي‌دهند. خطوط ريلي داخلي در سال سهم عمده‌اي در حمل‌و‌نقل کشوري دارند. با افزايش تقاضا در صنعت حمل‌و‌نقل و بويژه در حوزه ريلي، کشورهاي مختلف درصدد توسعه شبکه‌هاي ريلي خود برآمده‌اند و صاحب پيشرفته‌ترين و گسترده‌ترين شبکه‌هاي ريلي جهان هستند.

همواره كيفيت و كميت توسعه زيرساخت‌هاي شبكه ريلي به عنوان يكي از معيارهاي تاثيرگذار در سنجش زيرساخت اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. توجه به اين موضوع و همچنين گسترش استقبال مردم از خطوط ريلي موجب شده است که اهميت رشد و توسعه اين زيرساخت اقتصادي در کشور بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

استفاده از فناوري‌هاي جديد و پيشرفته، منجر به توسعه پايدار در تمام ابعـاد و زمينه‌هاي زندگي بشري از جمله صنعت حمل ونقل ريلي شده است. بهره‌گيري از اين فناوري‌ها در راستاي رشد شبکه حمل‌و‌نقل ريلي نيز گريز ناپذير است. فناوري‌نانو نيز به عنوان يکي از فناوري‌هاي پيشرفته در کشور، مي‌تواند نقش مهمي در توسعه شبکه حمل‌و‌نقل ريلي ايفا کند. این فناوری در بخش‌های مختلف صنعت ریلی کاربردهای فراوانی دارد که برای مطالعه بیشتر درخصوص این کاربردها می‌توانید درخت فناوری کاربردهای فناوری نانو در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی را مطالعه کنید.