ویدیوی مستند بازار خارجی محصولات نانوی ایرانی

یکی از اهداف اصلی کشور در دوره دوم سیاست‌گذاری فناوری نانو، کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو توسط محصولات ایرانی است. تاکنون نیز محصولات متنوعی از فناوران ایرانی تولید و وارد بازارهای داخلی و جهانی شده است. در این مستند گزارشی از بازار محصولات فناوری نانو ایرانی و مقایسه این محصولات با نمونه‌های مشابه خارجی ارائه می‌شود.