درختواره کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، محیط‌زیست و صنایع وابسته

درختواره کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، محیط‌زیست و صنایع وابسته

کشاورزی به‌عنوان يکي از ارکان مهم اقتصادي کشورهاي توسعه‌يافته محسوب مي‌شود و حيات و ممات برخي از اين کشورها در گرو کشاورزي است. با افزايش جمعيت جهان، نياز به غذا و محصولات کشاورزي به شدت درحال افزايش است، اما در اثر عواملي چون تغييرات آب و هوايي، محدود شدن منابع آب و خاک، افزايش آلودگي محيط‌زيست و افزايش بيماري‌هاي گياهي، مشکلاتي در زمينه کشاورزي و توليد غذاي کافي و سالم به وجود مي‌آيد. فناوري‌نانو قابليت متحول ساختن صنعت کشاورزي را از طريق تهيه فرمولاسيوني جديد براي سموم و کود، شناسايي و تشخيص بيماري‌هاي گياهي، تامين آب موردنياز کشاورزي، مديريت و اصلاح خاک و بهداشت دام واصلاح نژاد دارد.

از طرفی ورود فناوري‌نانو به ‌حوزه ‌بسته‌بندي ‌تحولي ‌اساسي ‌در ارائه ‌بسته‌بندي‌هايي‌ جديد با ويژگي‌هاي متفاوت از بسته‌بندي‌هاي معمولي ايجاد کرده است. در اين نوع از بسته‌بندي‌ها استفاده از مواد نانومتري به شکل چشم‌گيري استحکام و نفوذپذيري بسته‌بندي را بهبود داده و اين نوع از بسته‌بندي را به‌عنوان يک گزينه اميد‌بخش ‌با پتانسيل بالاي تجاري جهت تضمين سلامت و کيفيت غذا در صنعت بسته‌بندي مواد غذايي معرفي کرده است.

فناوری نانو در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، محیط‌زیست و صنایع وابسته دارای کاربردهای فراوانی است که برای مطالعه بیشتر درخصوص این کاربردها می‌توانید درخت فناوری مربوط به این حوزه‌ها را مشاهده کنید.