گزارش صنعتی کاربردهای صنعتی نانوفیومد سیلیکا

فیومد سیلیکا از زمان تولید اولیه در اوایل دهه چهل قرن بیستم، کاربرد گسترده‌ای در صنعت پیدا کرده است. فیومد سیلیکا به‌دلیل فرآیند تولید گرم‌زا با احتراق سیلیکن تراکلرید در شعله اکسیژن هیدروژن، خواص شگفت‌انگیز مختلفی را ارائه می‌دهد. فیومد سیلیکا از دی‌اکسید سیلیکون آمورف پراکنده تشکیل و سطح آن توسط گروه‌های سیلانول بسیار واکنش‌پذیر پوشیده شده است که برای واکنش‌های شیمیایی در دسترس هستند. علاوه‌بر این، فیومد سیلیکا ساختار ذرات پرکننده فضا را نشان می‌دهد که مربوط به مساحت سطح بالا و فاقد ریزمنافذ بودن آن است. این ویژگی‌ها فیومد سیلیکا را قادر می‌سازد تا به‌عنوان یک افزودنی جریان آزاد در جامدات پودرمانند، یک غلیظ کننده در مایعات مختلف و یک پرکننده تقویت‌کننده قوی در الاستومرها عمل کند.
در گزارش صنعتی کاربردهای صنعتی نانوفیومد سیلیکا با این ماده بیشتر آشنا می‌شوید.
گزارش صنعتی کاربردهای صنعتی نانوفیومد سیلیکا را از اینجا دریافت کنید.