نشست تخصصی کاربردهای فناوری نانو در صنعت آبکاری

«نشست تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت آبکاری»، با حضور متخصصان این حوزه و فعالان صنعت آبکاری کشور، چهارشنبه ۵ آبان­‌ماه ۱۳۹۵، در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.