غرفه فناوری نانو و صنعت در شانزدهمین نمایشگاه محیط زیست ایران

نظر به اهمیت ویژه امر ترویج در توسعه بازار محصولات فناوری نانو و آشنایی هر چه بیشتر صنایع کشور با این فناوری و همچنین افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی حوزه محیط زیست در بازارهای مختلف، در شانزدهمین نمایشگاه محیط زیست ایران، ۶ محصول مبتنی بر فناوری نانو در حوزه آب و محیط زیست در معرض دید عموم بازدیدکنندگان قرار گرفت. این نمایشگاه در تاریخ ۶ الی ۹ اسفندماه ۱۳۹۵ و در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.