معرفی فرصتهای تجاری و صنعتی فناوری نانوی ایران در همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان

اولین همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش‌بنیان با رویکرد تقسیم‌کار ملی، دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

محور‌های این همایش که از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۸ در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزاری شد؛ شامل راهکار‌های تسهیل صدور مجوز شرکت‌های دانش‌بنیان تجهیزات پزشکی در زمینه کسب و کار، ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های تست تجهیزات پزشکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش آموزش تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی، بررسی فرایند‌های ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی و حمایت‌های مالی شرکت‌های دانش بنیان بود.

تیم پایش ترویج صنعتی نانو با حضور در این نمایشگاه و مراجعه به غرفه های مستعد توسعه فناوری نانو، ضمن معرفی توانمندی های فناوری نانو در این حوزه، تقاضاهای فناوری، درخواست های نشست و جلسات تخصصی و همچنین تمایل شرکت ها جهت حضور در سمینارها و وبینارهای تخصصی ترویج صنعتی را دریافت کردند.

شرکتهای کیتوتک و روناش تکنولوژی پارس (امین بیک)، از شرکتهای دارای گواهی نانومقیاس حاضر در این نمایشگاه بودند.

شرکت پارس ایده آل سیستم، شرکت دانش بنیان صنایع پیشرفته رضوی، شرکت مهندسی پزشکی آرطی طب، شرکت دانش بنیان نانوفناوری کیان گستر، شرکت مهندسی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، شرکت تکنوران و تجهیزات دندانپزشکی پارلو، از دیگر مجموعه ها و شرکتهای حاضر در این نمایشگاه بودند.