معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ارتقای ‌اقتدار ملی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور و ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تکمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن ایجاد شده است. ارتقای تولید ثروت از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور، ارتقای زیست‌بوم نوآوری و شتاب‌دهی اقتصاد دانش‌بنیان، تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان پژوهشی از تولید ناخالص داخلی، گسترش حمایت ازتجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری، اعتلای ارتباطات بین‌المللی فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی فناوری از جمله اهدافی است که در این معاونت دنبال می‌شود. حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی با هدف افزایش تولید، تقویت ارتباط میان موسسات پژوهشی و فناوری با بخش‌های صنعتی و اقتصادی، توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، از جمله وظایف اساسی این معاونت است. آدرس سایت: https://isti.ir/