۵ قرارداد به ارزش ده‌هزار میلیارد ریال میان شرکت‌های فناور و متقاضی به امضا رسید

در آخرین روز نمایشگاه فناوری‌نانو ۵ قرارداد در مجموع به ارش بیش از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به امضا رسید. این قراردادها بین شرکت‌های پکاشیمی و نورد و لوله صفا، شرکت پلاس پلیمر و شرکت سهند پلاستیک کاوش، شرکت نیلگون رنگدانه و شرکت توسعه کارآفرینی بهمن، شرکت نانوامرتات تونیای لاوان و شرکت‌ نانوپلیمرسازان آوا، شرکت آریساپوشش و شرکت همگام خودرو آسیا به امضا رسید.

با حضور دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی ریاست جمهوری و دکتر سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو این قراردادها به امضا رسید.

تامین پوشش FBE جهت لوله های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع آب و فاضلاب، تامین ۲۵۰۰ تن نانوآمیزه تزریقی با مقاومت به ضربه بهبود یافته و کاهش اعوجاج، تامین نانورنگ‌های مقاوم به خوردگی برای کاربرد در صنعت خودرو به میزان ۵۰۰ تن در سال، تامین نانوپودر فوم زا برای تولید ۱۷۰۰ تن ورق فومیزه از جنس PVC با دانسیته پایین و سرمایه‌گذاری برای تامین ۳۰۰ تن نانورنگدانه آبی فتالوسیانین مس برای کاربرد در صنایع رنگ و پالستیک از جمله موضوعات این قراردادها هستند.

لازم به ذکر است که روز دوشنبه ۱۱ مهرماه نیز قراردادی میان شرکت پکاشیمی و لوله‌سازی اهواز به ارزش ریالی ۳۰۰۰ میلیارد ریال به امضا رسید. از منظر وزنی، قراردادهای منعقد شده در نمایشگاه فناوری‌نانو ۹۰۰۰ تن بوده و ارزش ریالی تمامی قراردادهای منعقد شده در این نمایشگاه، ۱۰۸۰۰ میلیارد ریال است.