حمایت از دستاوردهای پژوهشی و صنعتی پایان نامه‌‌های نانو تا ۹۰ میلیون تومان

روش اجرایی حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های فناوری نانو منتشر شد. حمایت از پایان‌نامه دکتری تخصصی و دستاوردهای آن تا سقف ۹۰ میلیون تومان بخشی از این روش اجرایی جدید ستاد است.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف حمایت از انجام پایان‌نامه‌های با کیفیت فناوری نانو، از اساتید و دانشجویان دکتری و کارشناسی‌ارشد، با پرداخت حمایت نقدی و ارائه اعتبار آزمایشگاهی، حمایت می‌کند.

این حمایت بر اساس روش اجرایی حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و دستاوردهای مستخرج، اجرا خواهد شد. حمایت تشویقی پایان‌نامه‌ها در سه سطح و در دو مرحله شامل پروپوزال و پایان‌نامه دفاع‌شده بر اساس جدول زیر پرداخت می‌شود:

سطح پایان‌نامه پایان‌‌نامه‌های مشمول مجموع مبلغ حمایت (میلیون تومان)
دکتری تخصصی کارشناسی‌ارشد
سطح یک همه پایان‌نامه‌های حوزه فناوری نانو ۲۰ ۱۰
سطح دو پایان‌نامه‌های صنعتی و اولویت‌دار ۳۰ ۱۵
سطح سه پایان‌نامه‌های محصول‌محور و پایان‌نامه‌های ویژه ۴۰ ۲۰

در این روش اجرایی علاوه بر حمایت از انجام پایان‌نامه (جدول بالا)، به دستاوردهای مستخرج از پایان‌نامه شامل ساخت نمونه اولیه محصول (تا سقف ۲۰ میلیون تومان)، ثبت اختراع خارجی (تا سقف ۲۰ میلیون تومان) و چاپ مقاله در نشریات Q۱ و Q۲ (تا سقف ۱۰ میلیون تومان) نیز حمایت تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است، پایان‌نامه‌هایی حمایت می‌شوند که توسط کمیته علمی داوری ستاد مرتبط با حوزه فناوری نانو و غیر تکراری تشخیص داده شوند. بر اساس این روش اجرایی، پایان‌نامه دکتری تخصصی و دستاوردهایش، می‌تواند تا سقف ۹۰ میلیون تومان حمایت تشویقی دریافت کند.

برای آشنایی با جزییات روش اجرایی شامل مشمولان حمایت، نحوه درخواست، نحوه حمایت و سطوح حمایتی به بخش حمایت از پژوهش سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (nano.ir/hrdc) مراجعه فرمایید.