نماهای کامپوزیتی نانویی

نماهای کامپوزیتی نانویی

گزارش کوتاه صنعتی نماهای کامپوزیتی نانویی

استفاده از نماهای کامپوزیتی آلومینیومی یکی از بهترین روش‌ها برای دادن نمایی زیبا به ساختمان است. علاوه‌بر استفاده تزیینی در نماهای خارجی و داخلی، وظیفه دیگر این نماها محافظت از سطوح برای مدت زمان طولانی ویا به عبارت دیگر حفظ نو بودن ظاهر ساختمان است.

استفاده از فناوری نانو در نماهای کامپوزیتی آلومینیومی، آن‌ها را مقاوم‌تر کرده و به آن‌ها ویژگی خودتمیزشوندگی اضافه می‌کند. از این نماها در هر قسمتی از ساختمان می‌توان استفاده کرد. نماهای نانویی تمامی خواص نماهای کامپوزیتی سنتی از قبیل استواری، مقاومت در برابر آتش و غیره را دارا هستند و با اضافه کردن یک پوشش نانومتری می‌توان به آن‌ها خواصی از قبیل خودتمیزشوندگی، مقاومت اسیدی و قلیایی و ضدآلودگی و گردوغبار ا افزود.

در گزارش صنعتی نماهای کامپوزیتی نانویی با این نماها بیشتر آشنا شوید.