حاتف: طرح حمایت از اشتغال تخصصی در حوزه فناوری‌ نانو

طرح حاتف، که با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به اجرا درآمده است، به دنبال اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد ریال حمایت مالی به شرکت‌های نانویی است.

طبق توافق‌نامه همکاری منعقد شده بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، برای اولین بار از منابع حمایتی سازمان‌های دیگر به منظور توسعه فناوری با رویکرد توسعه اشتغال، استفاده شده است. همکاری بین وزارت کار و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نهایت می‌تواند برای هر دو طرف پیروزی بزرگی شمرده شود، چرا که هدف وزارت کار، حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار بوده و از طرف دیگر، ستاد نانو، توسعه فناوری را به‌عنوان اولین اولویت خود دنبال می‌کند. همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد نانو در نهایت می‌تواند منجر به استفاده از دانش‌آموختگان و نیروهای متخصص شود که این امر موجب توسعه فناوری و ایجاد اشتغال پایدار می‌شود. طبق این توافق‌نامه مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از شرکت‌های نانویی به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اختصاص داده شده است. متقاضیان طرح حاتف شرکت‌هایی هستند که در مرحله ورود به تولید نیمه‌صنعتی یا صنعتی قرار دارند. تسهیلات مورد نظر از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌شوند.

از مزایای طرح حاتف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تسهیلات تا سقف ۱۵ میلیارد تومان

نرخ سود ۴ درصد و ۶ درصد

یک سال تنفس

بازپرداخت تا سقف ۵ سال

حمایت‌های در نظر گرفته شده در طرح حاتف، می‌تواند کمک شایانی در جهت کاهش مهاجرت نخبگان، توسعه و ایجاد اشتغال پایدار کرده و یاری‌رسان تولید محصولات در عرصه نانو خواهد بود.

لازم به ذکر است دی‌ماه سال گذشته، توافق‌نامه همکاری مشترک میان ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید که هدف از آن تسهیل فرآیند ایجاد اشتغال از طریق حمایت شرکت‌های نانویی بود.

طرح حاتف یکی از خروج‌های این توافق‌نامه همکاری است.

 

حاتف، طرحی برای حمایت از اشتغال تخصصی در حوزه فناوری‌ نانو