دوره آموزشی فناوری نانو در کشاورزی؛ دستاوردها و کاربردها

روز دو شنبه دهم مردادماه ۱۴۰۱ “دوره آموزشی فناوری نانو در کشاورزی؛ دستاوردها و کاربردها” توسط کمیته راهبردی فناوری نانو کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز برگزار می‌شود.

کمیته راهبردی فناوری نانو کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز، “دوره آموزشی فناوری نانو در کشاورزی؛ دستاوردها و کاربردها” را روز دوشنبه مورخ ۱۰ مردادماه با همکاری کمیته راهبردی فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) با هدف آشنایی اعضای هیئت علمی، محققان، کارشناسان و دانشجویان در سطح وزارت جهادکشاورزی با اهداف و ماموریت‌های کمیته راهبردی فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی؛ فناوری نانو، تعاریف، مفاهیم و زمینه‌های کاربرد در بخش کشاورزی و دستاوردهای مراکز و موسسات تحقیقات کشاورزی در حوزه نانو و کاربرد آن‌ها در توسعه کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می‌نماید.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

www.vc.areeo.ac.ir/ch/imamch۲

نام کاربری: imamu۲                  گذر واژه:MK۳۰۴۵۱