اثرات درمانی دوکسوربیسین نانولیپوزومال در سرطان و نقش نانوکورکومین در COVID-۱۹- شرکت اکسیر نانو سینا- دکتر هانیه کتابی

دکتر هانیه کتابی، مدیر ارشد مارکتینگ شرکت اکسیر نانو سینا، با موضوع اثرات درمانی دوکسوربیسین نانولیپوزومال در سرطان و نقش نانوکورکومین در COVID 19 به ارائه مطالب پرداخت. دکتر کتابی، در بخش آغازین صحبت‌های خود به تولید اولین فرآورده نانودارویی تزریقی ضدسرطان در کشور با مشارکت علمی دانشکده داروسازی مشهد اشاره کرد که این محصولات عمدتاً بر اساس فرمولاسیون پایه لیپیدی بوده و در دو قالب لیپوزومال و نانومیسل تولید شده‌اند. به گفته کتابی، نانو بودن این محصول باعث افزایش اثربخشی این محصولات شده است و سمیت کمتری نسبت به نمونه‌های معمولی دارد.