مکمل‌های دارویی و تقویتی آهن‌دار بر پایه فناوری نانو- شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار- دکتر مسعود سعیدی

دکتر مسعود سعیدی؛ رئیس هیئت‌مدیره شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار، با موضوع مکمل‌های دارویی و تقویتی آهن‌دار بر پایه فناوری نانو صحبت‌های خود را آغاز کرد. شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار، یک شرکت داروسازی است که با تولید مکمل‌های دارویی و داروهای گیاهی کار خود را شروع کرد. در حال حاضر نیز علاوه بر این تولیدات، در فاز تولید داروهای شیمیایی با مجوزهای بهداشتی اقدام نموده است. دکتر سعیدی، اظهار داشت این شرکت دارای سه خط تولید شامل جامدات (قرص و کپسول)، نیمه جامدات (پماد و ژل) و نیز مایعات (شربت، قطره و سوسپانسیون) است.