کیت‌های تشخیص سریع پزشکی- شرکت زیست‌ابزار پژوهان- مهندس کیوان دبیر

مهندس کیوان دبیر، مدیر اجرایی شرکت زیست ابزار پژوهان، با موضوع کیت‌های تشخیص سریع پزشکی به‌عنوان اولین ارائه از شرکت‌های فناور در نخستین روز رویداد ملی تریبون نانو و صنعت 1400، به توضیح توانمندی‌های صنعتی مجموعه و محصولات و ویژگی‌های آن پرداخت. مهندس دبیر، با اشاره به گستره محصولات شرکت زیست ابزار پژوهان، فعالیت شرکت را به ۵ گروه اصلی تقسیم کرد که عبارت‌اند از تمرکز بر تولید کیت‌های تشخیص سریع (RAPID TESTS)، دستگاه استخراج خودکار مواد مخدر یا شیمیایی از زمینه‌ها که مبتنی بر نانوذراتی مانند نانوسیلیکا کار می‌کنند، ماسک‌های تنفسی مبتنی بر نانوالیاف، دستگاه‌های تخلیص و استخراج اسیدهای نوکلئیک و تشخیص DNA و RNA از خون و نیز ممانعت کننده‌های مبتنی بر نانوالیاف و ماسک‌های زیبایی که در سه حوزه ماسک‌های ضدچروک، براق‌کننده و آبرسان توسط تکنولوژی موجود در شرکت ساخته می‌شود.