گزارش صنعتی کاربرد نانو‌ذرات فلزی در روانکارها

روانکارها و مواد افزودنی به آن‌ها که سبب افزایش طول عمر و کیفیت روغن می‌شوند، به‌دلیل مسائل محیط‌زیستی بسیار مورد‌توجه هستند. پیش‌بینی‌های بسیاری درباره رفتار زیستی روانکارها با نانو‌ذرات مختلف به‌عنوان افزودنی به آن‌ها صورت گرفته است و تحقیقات فراوانی از تأثیر افزودن نانو‌ذرات در جهت کاهش سایش و ضریب اصطکاک گزارش شده است. نانو‌ذرات فلزی مانند نانو‌ذرات اکسید مس، اکسید تیتانیوم، نانو‌ذرات مغناطیسی اکسید آهن از جمله این افزودنی‌ها هستند. نانوروانکاری به‌عنوان هنر و علم لازم برای کنترل چسبندگی، سختی، اصطکاک و سایش سطوح در حال تماس در مقیاس نانو تعریف شده است. در این گزارش به کاربرد برخی از نانوذرات فلزی در روانکارها بیشتر پرداخته شده است.