کتاب تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران؛ ویرایش پنجم

در راستای اطلاع‌رسانی و معرفی پیشرفت‌های صنعتی فناوری نانو در ایران و اقدامات صورت گرفته در جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند ده ساله دوم ستاد ویژه فناوری نانو، مجموعه‌ای از آخرین دستاوردهای صنعتی در حوزه ساخت تجهیزات مرتبط با فناوری نانو، در قالب ویرایش پنجم کتاب تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران منتشر شد.

در این کتاب، مجموعه‌ای از اطلاعات تجهیزات فناوری نانو که دارای گواهی نانومقیاس و موردتأیید ستاد ویژه فناوری نانو بوده‌اند، گردآوری شده است.

این مجموعه با عنوان «کتاب تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران» دربرگیرنده بخش‌های زیر است:
• معرفی برنامه حمایت از ساخت و ارتقای تجهیزات و ماشین‌آلات مرتبط با فناوری نانو
• معرفی مجموعه تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت و تولید
• معرفی مجموعه تجهیزات و ماشین‌آلات شناسایی و آنالیز
• معرفی شرکت‌های فناور در حوزه ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات مرتبط با فناوری نانو
• ارائه فهرست الفبایی تجهیزات و ماشین‌آلات مرتبط با فناوری

نسخه الکترونیکی کتاب تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران- ویرایش پنجم را از اینجا دانلود کنید.