رویداد ارائه کسب و کارهای نوپا و فعال فناوری نانو به سرمایه گذاران

رویداد ارائه استارت‌آپ های فعال فناوری نانو به سرمایه گذاران