گزارش تصویری اولین نشست آسیا-اروپا در زمینه ایمنی و گواهی‌دهی محصولات فناوری نانو

اولین نشست آسیا-اروپا در زمینه ایمنی و گواهی‌دهی محصولات فناوری نانو در تاریخ ٨ آذر ماه ١٣٩٦ در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در این نشست ایران پیشنهاد‌دهنده آغاز گفتمان دو قاره اروپا و آسیا برای توسعه علوم نانویی و تدوین استانداردهای ارزیابی‌ محصولات نانویی بود تا با یکسوسازی فعالیت‌ها و قوانین این حوزه، مصرف‌کنندگان این فناوری بتوانند با آسودگی و آرامش از ایمنی و سلامت این محصولات برای انسان و محیط‌زیست از آن‌ها استفاده کنند.