واسطه‌های نوآوری

در دنیای امروز، میانجی‌های نوآوری یکی از مهم‌ترین نقش‌ها در فرآیند نوآوری را بر عهده گرفته‌اند. میانجی‌ها در راستای ایجاد یک پل ارتباطی برای انتقال دانش، فناوری و نوآوری در میان سازمان‌های مختلف، به فعالیت می‌پردازند.

میانجی‌های نوآوری، مفهومی در مطالعات نوآوری است که موجبات درک بهتر نقش شرکت‌ها، آژانس‌ها و افراد را در راستای ایجاد و بهبود نوآوری، فراهم می‌نماید. میانجی‌ها در راستای ایجاد یک پل ارتباطی برای انتقال دانش، فناوری و نوآوری در میان سازمان‌های مختلف، به فعالیت می‌پردازند. این میانجی‌ها عموماً به‌عنوان یک عضو حیاتی در نوآوری ایفای نقش می‌کنند.

در حال حاضر طیف وسیعی از میانجی‌ها با عناوین مختلفی همچون کارگزاران، میانجی‌ها، آژانس‌های نوآوری، انکیباتورها، مشاوران نوآوری و غیره، در حال ارائه خدمات متنوعی به مشتریان خود هستند. این سازمان‌ها موجب تسهیل فرآیند نوآوری و ایجاد ساختاری هماهنگ برای انتقال فناوری، شده است.

نقش اصلی این سازمان‌ها در فرآیند نوآوری، توسعه روابط میان نوآوران و شرکت‌های سرمایه‌گذار نوآوری است. برای این منظور، اختراعات و نوآوری‌های مخترعین را به شرکت‌های سرمایه‌گذار و جستجوگران فناوری ارائه می‌دهد. عموماً برای ایجاد یک نوآوری در شبکه عرضه محصولات و خدمات، سازمان‌ها و افراد به کمک یکدیگر نیاز دارند تا از این طریق بتوانند به اهداف موردنظر خود دست یابند. به‌طورکلی می‌توان گفت که میانجی‌های نوآوری برای کمک به شرکت‌ها در راستای توسعه توانمندی‌های فناورانه آن‌ها ایجاد شده است.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

میانجی‌ها به‌عنوان یک سیستم و سازمان مکمل، با ساده‌سازی فرآیند انتقال فناوری و نوآوری، ارتباط میان کارآفرینان، نوآوران و شرکت‌های سرمایه‌گذار را تسهیل می‌کنند. میانجی‌های نوآوری نقش‌های بسیار گسترده‌ای در سراسر فرآیند نوآوری ایفا می‌کنند که برخی از مهم‌ترین این نقش‌ها عبارت‌اند از:

 تولید ایده

 ایجاد استانداردها

 مدیریت دارایی‌های فکری

 تجاری‌سازی

 ایجاد و خلق بازارهای جدید

میانجی‌ها می‌توانند در هر یک از بخش‌های مختلف فرآیند نوآوری به فعالیت بپردازند و در حوزه خاصی متمرکز شوند. کارکردهای اساسی این میانجی‌ها مشتمل بر موارد زیر است:

 هماهنگی فرآیند نوآوری میان متقاضی نوآوری و ارائه‌دهنده نوآوری

 میانجی‌گری دانش و سرمایه

 تست

 استانداردسازی

 ارزش‌گذاری پروژه

 مدیریت سبد پروژه

در عصر حاضر با بروز اینترنت و افزایش تعداد کاربران و متقاضیان خدمات میانجی‌ها، این خدمات بر استفاده از پلتفرم‌های آنلاین، بستر اینترنت و شبکه متمرکز شده است. در حال حاضر از این پلتفرم‌ها با عنوان پلتفرم‌های جمع سپاری نیز یاد می‌شود.

منبع : 1. Howells, J. (2006). “Intermediation and the role of intermediaries in innovation”. Research Policy. 35 (5): 715–728. doi:10.1016/j.respol.2006.03.005. 2. Stewart, J.; S. Hyyslo (2008). “Intermediaries, Users and Social Learning in Technological Innovation”. International Journal of Innovation Management. 12 (3): 295–325. doi:10.1142/S1363919608002035. 3. Alberdi, X.; M. D. Parrilli; J. J. Gibaja (2014). “Intermediaries and Regional Innovation Systemic Behavior: A typology for Spain” (20). Scandinavian Working Papers in Economics