درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق

درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق

فناوري نانو به عنوان انقلاب تكنولوژيك قرن ۲۱ موجب دگرگوني در حوزه‌هاي مختلف از جمله مواد، انرژي، محيط زيست، الكترونيك و… شده است. يکي از حوزه‌هاي مهمي که با استفاده از اين فناوري امكان تامين نيازهاي صنعت با خواص بهتر، کاهش هزينه‌ها و تلفات انرژي وجود دارد، صنعت برق است. خواص موردنظر مي‌تواند خواص فيزيكي، مكانيكي، متالورژيكي، شيميايي و غيره در سه بخش توليد (نيروگاه)، شبکه انتقال و شبکه توزيع باشد. با توجه به كاهش ذخاير نفتي و افزايش نياز جهاني براي تامين انرژي، به‌كارگيري فناوري نانو در حوزه برق و انرژي موردتوجه فراوان قرار گرفته است. پيش‌بيني مي‌شود كه با بهره‌گيري از فناوري نانو توليد برق به ميزان ۲۰ تا ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ افزايش يابد.

برای آگاهی از مزایای استفاده از فناوری نانو در صنعت برق، درخت فناوری کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق را مشاهده کنید.