گزارش حضور ایران در کنگره خوردگی اروپا ۲۰۱۶

نشست ارائه گزارش حضور در شانزدهمین کنفرانس خوردگی اروپا ۲۰۱۶، در تاریخ پنج‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ با حضور اساتید مطرح در حوزه مهندسی سطح و خوردگی در محل ستاد نانو برگزار شد.