تریبون نانو و صنعت1400: خلاصه ای از ارائه برخی برنامه های توسعه صنعتی ستاد نانو

در بخش معرفی برنامه های توسعه صنعتی ستاد نانو، ابتدا مهندس رضا سلطانعلی زاده، مدیر شبکه تبادل فناوری با موضوع از فناوری تا درآمد، به معرفی برنامه های شبکه تبادل فناوری و ارائه مطالب در این خصوص پرداخت. مهندس سلطانعلی زاده، صحبتهای خود را با این پرسش که چه مسیر با چه هدفی برای دستیابی به درآمدزایی و ثروت آفرینی مطرح است، آغاز نمود. توضیح بوم کسب و کار، تبیین توانمندی‌های مکمل شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صنعتی، تشریح سهم شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور، تاریخچه و چرایی شکل‎گیری شبکه تبادل فناوری، حوزه های فعالیت شبکه تبادل فناوری، از جمله محورهای بخش نخست ارائه سلطانعلی زاده بود. مدیر شبکه تبادل فناوری در ادامه، ضمن توضیح نحوه همکاری با شبکه تبادل فناوری، به تقسیم بندی کارگزاران به دو دسته کارگزاران حقیقی و حقوقی و بر مبنای گستره جغرافیایی، از وجود 9 کارگزار ویژه و 35 کارگزار دیگر، 17و بیش از کارگزار حقیقی و 27 کارگزار حقوقی در مسیر تبادل فناوری خبر داد که در حوزه های مختلف پلتفرمی و صنعتی مانند نساجی، برق و الکترونیک، پلاسمای سرد و … همچنین صنایع خودرو، کشاورزی، لوازم خانگی، آب و پساب و … فعالیت می‌کنند. وی به نمونه های جهانی مشابه شبکه تبادل فناوری اشاره کرد و ساز و کار و اهمیت شبکه را در ارتباط با حوزه های مختلف بیان نمود.

مهندس سلطانعلی زاده، درادامه توضیحات، به معرفی برنامه چالش های فناوری و نوآوری (InnoTEN) پرداخت و افزود: یکی از ابزار های شبکه تبادل فناوری برای ارائه پاسخ به مشکلات صنعت، برنامه چالش نوآوری و فناوری یا اینوتن(InnoTEN) است. در این برنامه، برای نیاز متقاضی صنعتی که در حال حاضر برای آن فناوری آماده وجود ندارد و یا ظرفیت فناوری های موجود پاسخگوی نیاز آن‎ها نیست، مسابقه ای با هدف شناسایی فناور برگزار می گردد. فناوران برگزیده با اعطای تسهیلات حمایتی و مشاوره های تخصصی محصول خود را توسعه داده و اقدام به رفع نیاز صنعت می کنند.

مدیر شبکه تبادل فناوری، سازوکارهای شبکه تبادل فناوری را شامل ترویج تبادل فناوری، زیرساخت‌های تبادل (وب‎سایت و واسطه‌گری مالی) و نیز مکانیزم‎های حمایتی پروژه‎ها دانست و بانک اطلاعاتی عرضه‎کنندگان (با رویکرد فناورانه)، بانک اطلاعاتی متقاضیان (نیازها، چالش‎ها و …) و نقش شبکه به عنوان واسط مالی قراردادهای عرضه و تقاضا را توضیح داد. سلطانعلی زاده، در بحث مکانیزم‎های حمایتی پروژه‎ها نیز به حمایت از اثبات فناوری به صنعت، کاهش/ پوشش ریسک صنعت، اعطای تسهیلات و خدمات مورد نیاز فرآیند تبادل اشاره کرد و برخی از متقاضیان استفاده از خدمات شبکه تبادل فناوری را معرفی نمود. وی در بخش پایانی صحبتهای خود به ذکر نمونه پروژه های موفق در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع هوایی و حوزه های تولیدی و صنعتی پرداخت و راههای همکاری و ارائه نیازهای صنعتی و فناورانه با شبکه تبادل فناوری را بیان نمود.


در ادامه، دکتر سیدهادی حسینی، مدیر برنامه چالشهای فناوری و نوآوری (اینوتن) با موضوع اینوتن؛ پلی برای نوآوری، به ارائه مطالب پرداخت. محورهای صحبتهای دکتر حسینی شامل معرفی برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری (اینوتن)، معرفی حمایت‌های اینوتن، توضیحاتی پیرامون مدیریت توسعه محصول جدید در اینوتن،  و نیز معرفی نمونه چالش‌های اجرا شده بود. مدیر برنامه چالشهای فناوری و نوآوری، در بخش معرفی برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری، این برنامه را رقابتی در بازه زمانی مشخص جهت دریافت راه‌حل برای مسائل یا نیازهای صنعتی دانست که به‌عنوان یکی از برنامه‎های شبکه تبادل فناوری متولی اجرای چالش‎های نوآوری است و از طریق کارگزاران، اقدام به شناسایی نیازها و مسأله‌های شرکت‎های صنعتی، و انجام ارزیابی‌های مختلف و در صورتی‌که پاسخی آماده شناسایی نشد، اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری مسابقه می نماید. حسینی، روش‌های برگزاری چالش را توضیح داد و   چالش حل مسئله، فراخوان و شناسایی ایده/تیم را تشریح نمود. وی در بخش ارائه آمار چالش‌ها در سال 1400، از 25 مسئله تعریف شده، 21 فراخوان منتشر شده، 205 طرح‌ دریافتی و 58 طرح‌ غربال شده برای داوری اولیه، خبر داد که از این میان تعداد 39 طرح‌ برگزیده برای ساخت نمونه انتخاب شده است. وی تعداد چالش‌های در جریان را 14 چالش تقاضاهای درحال ارزیابی را 8 موضوع عنوان کرد.  مدیر برنامه چالشهای فناوری و نوآوری، روند اجرایی چالش را تشریح نمود و آنرا مراحلی شامل تعریف مسئله، اطلاع رسانی، دریافت طرح، ارزیابی طرحها، تولید نمونه اولیه، ارزیابی نمونه‌ها،  ودر نهایت انتخاب طرح برگزیده تعریف نمود. وی در بخش نحوه ارزیابی تقاضاها، افزود که چنانچه در بررسی نیازهای فناورانه و نوآورانه صنایع، فناوری توسعه یافته‌ای در پاسخ به نیاز موجود وجود داشته باشد، موضوع به مرحله فرایند بهم رسانی در شبکه تبادل ارسال می‌شود  و چنانچه فناوری توسعه یافته‌ای در پاسخ به نیاز موجود وجود نداشته باشد، در برنامه چالش فناوری و نوآوری ورود پیدا کرده و پس از انتشار فراخوان، و شناسایی فناور، اقدامات در جهت توسعه محصول در پاسخ به نیاز موجود انجام می‌شود. حسینی به برخی از شرکت‌های متقاضی چالش اشاره نمود و ضمن معرفی سایت چالش‌های فناوری و نوآوری به نشانی www.Innoten.ir، روش‌های حمایتی در برنامه چالش را توضیح داد و به حمایتهایی همچون ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی، اعطای گرنت نقدی جهت ساخت نمونه اولیه، ارائه تسهیلات تجاری سازی، و نیز ارائه خدمات تجاری سازی مانند مدل کسب و کار و FS، اشاره نمود. مدیر برنامه چالشهای فناوری و نوآوری، در توضیح نحوه مدیریت توسعه محصول جدید در برنامه چالش، به تشریح ساز و کارهای موجود پرداخت و به موضوعاتی همچون کاهش ریسک‌های موجود اعم از ریسکهای مالی، زمانی، مالکیت معنوی، اثبات فناوری و کسب و کار اشاره کرد که بر اساس آن تعریف مسئله و توسعه محصول جدید از جنس توسعه کسب و کار یا توسعه فنی صورت می پذیرد.

دکتر حسینی، ابزارهای توسعه فنی محصول را شامل اختصاص فضا، مشاوره فنی طرح‌ها، ایجاد تعهد همکاری و اعطای گرنت نقدی و آزمایشگاهی دانست و در بحث توسعه کسب و کار برای تقاضاهای عمومی اقداماتی همچون آماده سازی شرایط برای ارائه به متقاضی صنعتی یا سرمایه گذار و امکان سنجی دقیق طرح‌ها و برای تقاضای خاص اقداماتی همچون عقد قرارداد با متقاضی و تست میدانی را معرفی نمود. وی در بخش پایانی صحبتهای خود به معرفی نمونه چالش اجرا شده در سال جاری پرداخت و بازیگران چالش را شامل شرکت‌های صنعتی، فناوران، اساتید دانشگاه، شتابدهنده‌ها، کارگزاران برنامه چالش و سرمایه گذاران معرفی نمود.


در بخش بعد، دکتر رضا ایجادی، مدیر مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، به ارائه مطالب با موضوع معرفی شتابدهنده آیکن و زیرساخت‌های افزایش مقیاس پرداخت. معرفی ICAN، توضیح درباره بخش های مختلف ICAN، همکاری های فناورانه در این مجموعه، معرفی زیرساخت های صنعتی و تجربه ارتباط و همکاری با صنعت (R&D مشترک)، تبیین توانمندی های زیرساختی و تجهیزاتی مرکز صنعتی سازی نانوفناوری های کاربردی، معرفی فنی محصولات و نیز ارائه اطلاعات تماس و راه های ارتباطی شرکت، از محورهای ارائه دکتر ایجادی بود. مدیر مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، واژه آیکن را مخفف Industrialization Center for Applied Nanotechnology دانست که مرکزی مشترک بین بخش دولت، صنعت و دانشگاه در آن برقرار شده است. دکتر ایجادی، در ادامه به معرفی بخش های مختلف ICAN پرداخت که شامل بخش همکاری فناورانه برای همکاری با متخصصان و پژوهشگران در راستای توسعه محصول و فناوری در حوزه نانوتکنولوژی، بخش زیرساخت های صنعتی برای ارتباط با صنعت و ارائه خدمات ساخت و تولید به همراه طراحی و ساخت تجهیزات مبتنی بر نیاز صنایع و نیز بخش آموزش و ترویج شامل کارگاه های آموزشی تخصصی و مهارت های نرم ترویج ICAN  و خدمات آن در دانشگاه ها و صنایع است. وی پلتفرم های فناوری ICAN را شامل فناوری های پلاسمای سرد، فناوریهای مافوق صوت، نانوکویتاسیون، الکترونیک چاپی، نانوالیاف، نانومواد، نانوپوشش و نانوکامپوزیت تعریف نمود. دکتر ایجادی به شرکت‌های دانش‌بنیان مالک پلتفرم در این مرکز نیز پرداخت و شرکتهای دانش بنیان و فناور فناوران نانومقیاس، خلاپوشان فلز، پارسا پلیمر شریف، پلاسما ایده آزما، پنتا، نانو ایده پارس، هوپاد پلاسما، اوراسیا پلاسما، توسعه نانوالکترونیک کران و امیدآفرینان مهندسی آینده در این راستا معرفی شدند.

مدیر مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، حمایت ها و تسهیلات  ICAN را شامل تأمین تجهیزات و زیرساخت در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، تأمین هزینه مواد اولیه، تأمین فضای پژوهشی، منتورینگ و کارشناسی فنی، اقتصادی و صنعتی در طول مسیر، مدیریت پروژه و مدیریت ریسک به صورت حرفه ای و در صورت نیاز، حمایت مالی به جهت تسهیل در رفت و آمد و اسکان دانست و به تبینن حمایتهای موجود پرداخت. وی افزود:   از سال 96 تاکنون بیش از 270 طرح به ICAN ارائه شده و  مورد ارزیابی قرار گرفته است.  15 محصول در حال توسعه در قالب همکاری فناورانه بوده و 13 محصول توسعه یافته در قالب همکاری فناورانه داشته ایم که مخاطبین، شامل فناوران و پژوهشگران بوده اند. ایجادی در بخش معرفی زیرساخت های صنعتی، با اشاره به ارائه بیش از 1000 مورد خدمات ساخت و تولید به متقاضیان دانشگاهی و صنعتی از مهر ماه 96 تا کنون، مخاطبین این بخش را شامل پژوهشگران و دانشگاهیان و متقاضیان صنعتی دانست و از زیرساختهای صنعتی در این باره خبر داد که شامل نمونه زنی صنعتی، ارتباط موثر با صنایع، رفع چالش های صنعتی و R&D مشترک، مشاوره و ارائه خدمات ساخت و تولید با استفاده از تجهیزات مستقر در مرکز، طراحی، ساخت و فروش تجهیزات متناسب با نیاز متقاضی از طریق ارائه خدمات و اثبات فناوری، و نیز شناسایی افراد مستعد و توانمند برای معرفی به بخش همکاری فناورانه است.  مدیر مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی، به برخی از چالش های صنعتی برطرف شده در ICAN نیز اشاره کرد که از جمله می‌توان رفع مشکل چاپ پذیری پلاک دام با فناوری پلاسما (با حذف مستربچ رادیو اکتیو)، فرش دستباف ابریشمی ضد لک مبتنی بر پلاسما، فیلترهای مبتنی بر توری­های فلزی لایه نشانی شده  مورد استفاده در کنترل آلودگی هوا، خردایش کروی دانه های قهوه با استفاده از آسیاب گلوله ای، و نیز کاهش بار میکروبی ادویه های صادراتی با فناوری پلاسمای سرد را نام برد.

دکتر ایجادی، در ادامه به توضیح برخی از محصولات و کاربردهای در حال توسعه در قالب همکاری فناورانه و نیز معرفی انواع پلتفرمها، تجهیزات، و کاربرد آنها در مجموعه آیکن پرداخت. معرفی محصولات توسعه یافته در ICAN بخش پایانی این ارائه را تشکیل داد که به‌عنوان نمونه می‌توان به این محصولات اشاره کرد: تولید  فیلتر دامپتراک (Blue Air Filter) با راندمان بالای فیلتراسیون و مقاومت دمای پایین (افت فشار کمتر)، تولید سپراتور باتری لیتیمی Nanoguard Separator)) با ایمنی بالا بخاطر پایداری بالای حرارتی (بالاتر از 180 درجه سانتیگراد)، تولید ماسک زیبایی صورت (Nanocare Mask) با اثرگذاری فقط در 8 دقیقه، تولید کاور بالش ضدحساسیت با قابلیت به دام اندازی گرد و غبار، آلرژن، باکتری ها و قارچ ها با راندمان  بیش از  %80، تولید ماسک تنفسی ضدویروس با خاصیت آنتی ویرویس و آنتی باکتریال با قدرت فیلتراسیون بالا، تولید نازل واترجت با بهبود خواص مکانیکی نازل از جمله استحکام سایشی بدون کاهش دقت در برش، تولید چرم آبگریز تنفس پذیر و آنتی باکتریال بدون تغییر خواص نرمی و ظاهری چرم، آهار زدایی با پلاسما (Green Desizing) با راندمان آهارزدایی قابل مقایسه (رقابتی) با روش آنزیمی، تولید پارچه پنبه ای ضدچروک با پایداری خاصیت ایجاد شده بعد از 10 چرخه شستشو طبق استاندارد ملی 7664، تولید آبمیوه طبیعی با ماندگاری بالا (Health-sip) با ماندگاری بالاتر، تولید خامه صبحانه سبک (Slim Cream Breakfast) با 50 درصد چربی کمتر و تولید نانوسوخت پاک با راندمان احتراق بالاتر و آلایندگی کمتر.


سپس مهندس کریم عونی، مسئول تجاری سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به معرفی برنامه طرح‌های نوآورانه فناوری نانو (نانومچ) پرداخت. مهندس عونی، برنامه تجاری‌سازی فناوری نانو (Nano Match)، را یک برنامه دائمی با رویکرد حمایت از طرح‌هایی تعریف کرد که در حوزه نانوفناوری، به‌ نمونه اولیه رسیده‌اند. فناوران، شرکت‌های نوپا، پژوهشگران و جامعه دانشگاهی، بعنوان طرف عرضه و شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر و مستقل، بعنوان طرف تقاضا، از جمله مخاطبان این برنامه هستند. به گفته وی، در این برنامه، طرح‌هایی پذیرفته می‌شوند که نمونه اولیه‌ای از آن‌ها ساخته شده و مبتنی بر نیاز صنعت باشد، مشابه داخلی نداشته و یا در صورت وجود مشابه، بهبود کیفیت، خواص و یا کاهش هزینه نسبت به آن داشته باشند. انطباق محصول با تعاریف نانو نیز از دیگر شاخصه‌های مهم در پذیرش طرح‌ها است. نانومچ در هر سال، طی فراخوان‌هایی، اقدام به دریافت طرح‌های متقاضیان می‌نماید. مسئول تجاری سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در این باره گفت درخواست‌های دریافتی، بر اساس شاخصه‌های مختلفی از جمله، قابلیت تجاری شدن، فنی و نانومقیاس، قابلیت توسعه بازار، نوآوری و همچنین پتانسیل تیم فناور برای پیشبرد طرح، ارزیابی می‌شوند. طرح‌های پذیرفته شده در برنامه، طی بازه‌ زمانی مشخصی که برای هر طرح، متناسب با سطح آن متفاوت است، فرصت استفاده از امکانات و تجهیزات در دسترس را دارا خواهند بود. همچنین این طرح‌ها، ضمن بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های نانومچ برای توسعه کسب و کار خود، پس از اتمام فرآیند توسعه محصول، امکان استفاده از سایر حمایت‎ها و امکانات ستاد نانو برای توسعه بازار را نیز خواهند داشت. مهندس عونی اظهار داشت در طی دوره های برگزارشده تاکنون طرحهای فراوانی، در حوزه‌های مختلف صنعتی، از سراسر کشور دریافت شده است. طرح‌های دریافتی که واجد شرایط اولیه باشند، پس از داوری اولیه، به جلسه ارائه حضوری دعوت می‌شوند. طرح‌هایی که در برنامه پذیرش اولیه می‌شوند، در گام اول برای دریافت تأییدیه نانومقیاس، به واحد بررسی ستاد نانو ارجاع داده می‌شوند. همزمان، بررسی‌های اقتصادی طرح شروع شده و با توجه به نقشه راه تعیین شده برای هر طرح، حرکت در مسیر توسعه تا رسیدن به یک محصول قابل عرضه به بازار و یا قابل معرفی به صنعت، ادامه خواهد داشت. وی افزود در طول این مسیر، تنها تیم‌هایی می‌توانند موفق به پذیرش نهایی و بهره‎مندی از حمایت‎های نانومچ در برنامه شوند که ضمن دریافت تأییدیه نانومقیاس ستاد نانو، با تلاش و ممارست زیاد در بازه زمانی مشخص شده، انگیزه خود را بعنوان یک کارآفرین برای پیشرفت کار به اثبات برسانند. مهندس عونی ابراز امیدواری کرد تا با یاری خداوند متعال و تلاش و همت سرمایه‌های انسانی کشور، نانومچ بتواند گام‎های موثری در جهت کارآفرینی، تجاری‌سازی و تولید ثروت از دستاوردهای داخلی حوزه فناوری نانو بردارد. شایان ذکر است که نانومچ تنها از طرح‌ها و دستاوردهای به نمونه اولیه رسیده در حوزه محصولات حمایت می‌کند. داوطلبان برای ثبت طرح می‌توانند از طریق لینک ثبت محصولات در سایت nanomatch.ir اقدام نمایند. کامپوزیت دندانی لایت کیور نانو هیبریدی، فیلتر جداکننده آب و روغن، بندآورنده خونریزی پپتیدی، حسگر تشخیص اثر متاستاز سلول‎های سرطانی، دستمال کاغذی آنتی‌باکتریال، فیلتر سرنگی، نانوامولسیون روغن درخت چای حاوی داروی آداپالن، نانودماسنج‌های فلوئورسانی بر پایه نوکلئیک اسید، نانوپودر آپاتیتی جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان، پچ پوستی آبرسان و ترمیم کننده پوست‌های خشک و اگزمایی، از جمله طرحهای نانومچ هستند.


در بخش بعد، مهندس سمانه گشتی آذر، کارشناس مسئول کارگروه ارزیابی محصولات ستاد نانو، به معرفی کارگروه ارزیابی محصولات نانو و صدور گواهی نانومقیاس پرداخت. محورهای بحث مهندس گشتی آذر، عبارت بودند از: ضرورت ارزیابی محصولات، معرفی چارت سازمانی، شاخصهای ارزیابی، توضیحاتی پیرامون نشان تأییدی نانو و اشاره به سایر فعالیتها و حمایتها. مسئول کارگروه ارزیابی محصولات ضمن اشاره به اینکه ارزیابی و ممیزی محصولات و حمایت ازاین شرکتها و نیز برررسی پرونده ها توسط کارشناسان و بازرسان ذیصلاح انجام می‌گیرد، به توضیح روند اخذ گواهی نانومقیاس آزمایشی و صنعتی پرداخت. گشتی آذر در این باره اظهار داشت که شرکت مدعی تولیدکننده محصول مبتنی برفناوری نانو، در گام نخست برای اخذ گواهی نانومقیاس، ابتدا در سایت nanoproduct.ir ثبت نام می‌کند و مدارک و مستندات دال بر نانویی بودن محصول خود را بارگذاری می‌کند. در گام بعد، اطلاعات اولیه توسط کارگزاران بررسی می‌شود و پس از اینکه تایید شد پرونده به مسئول واحد می‌رسد. کارشناس مدارک ارسالی متقاضی را مورد بررسی قرار می‌دهد و درصورتیکه مدارک مورد تایید باشد، پرونده پذیرش خواهدشد و بحثهای بازرسی انجام میشود و در صورت نقص مستندات، به صورت پذیرش مشروط اعلام شده و در این حالت یک گرنت شبکه آزمایشگاهی به شرکتها اختصاص داده می شود که با استفاده از آن، شرکت متقاضی می تواند مدارک و مستندات خود را تکمیل کند و متحمل هزینه نشود. مسئول واحد ارزیابی محصولات،  در این باره افزود: پس از پذیرش پرونده،  یک طرح آزمونی آماده و مطابق با محصول، در اختیار بازرس قرار داده می‌شود که پس از هماهنگی زمان بازدید کارگزار با متقاضی از نظر زمان بازدید، نمونه برداری انجام می‌گیرد مستندات پس از ارسال به آزمایشگاه با نتایج و مستندات اولیه مقایسه و ارزیابی می شود. درصورت مطابقت ، گواهی یکساله بصورت تایید آزمایشگاهی یا در بستر صنعتی و پایلوت تایید می‌شود. گشتی آذر در پایان ارائه نیز به ثبت عنوان تاییدی نانو به نام ستاد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از ابزارهای قانونی حقوقی و کیفری مرتبط با مالکیت انحصاری بر این عنوان پرداخت و اظهار داشت که عنوان نانو به نام ستاد نانو و جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی سودجویان از نام نانو ثبت شده است. حمایت از مشخصه یابی و تکمیل مستندات فنی، کمک به اخذ استانداردها و مجوزهای لازم برای محصولات، حمایت از انجام آزمونهای عملکردی و اخذ مجوزهای الزامی، نظارت بر بازار محصولات فناوری نانو، ایجاد بانک اطلاعات محصولات وشرکتهای فناوری نانو، فعالیتهای دیگری بود که مسئول واحد ارزیابی محصولات، در ارائه خود به آنها اشاره کرد.


در بخش پایانی ارائه های مربوط به معرفی برخی برنامه های توسعه صنعتی ستاد نانو، آقای محمد اتراکی، مدیرعامل شرکت نوآوران توسعه فناوری تکتا و کارگزار ستاد نانو در ارزیابی و توسعه محصولات آموزشی نانو، به ارائه خطاب با موضوع معرفی برنامه ساماندهی و توسعه محصولات آموزشی و اسباب‌بازی نانو پرداخت. معرفی واحد ارزیابی و توسعه محصولات آموزشی نانو، معرفی محصولات تأیید شده تا بهمن ماه سال 1400، معرفی خدمات حمایتی ساخت نمونه محصول و معرفی برنامه توسعه محصولات آموزشی و اسباب‌بازی در رویداد بازآتک، تبیین استانداردها و تاییدات محصولات آموزشی و بازی، و تشریح مدل مفهومی توسعه محصولات آموزشی و اسباب‌بازی و راههای ارتباطی جهت همکاری، از جمله محورهای این ارائه بود. آقای اتراکی، در بخش معرفی واحد ارزیابی و توسعه محصولات آموزشی نانو، به چند نمونه از عناوینی که در حوزه محصولات آموزشی و اسباب‌بازی و در این واحد، مورد ارزیابی قرار گرفته اند، اشاره کرد که شامل شش اسباب بازی، پنج بسته آموزشی (کیت آموزشی)، هشت جلد کتاب و نه دوره و فیلم اموزشی و سرگرمی است. وی افزود که 28 محصول تا بهمن ماه سال 1400، در این واحد تأیید شده وحمایتهای لازم برای کمک به رشد و توسعه کمی و کیفی و بازار آن، توسط ستاد نانو لحاظ شده است. مدیرعامل شرکت نوآوران توسعه فناوری تکتا، با اشاره به قرارگیری فرم ها و دستورالعملهای لازم بروی سایت نانو و تسهیل ارتباط برای همکاری و بهره مند شدن تولید کنندگان محصولات آموزشی، اسباب بازی و سرگرمی، از این حمایتهای درنظر گرفته شده، به علاقمندان توصیه کرد که با مراجعه به سایت ستاد نانو به نشانی www.nano.ir، از بخش آموزش، وارد قسمت محصولات آموزشی نانو شوند و ضمن اطلاع از برنامه ساماندهی و توسعه محصولات آموزشی فناوری نانو، با محصولات، آیین نامه ها آشنا شده و به فرمهای موجود دسترسی پیدا کنند. مدیرعامل شرکت نوآوران توسعه فناوری تکتا، اظهار داشت یکی از رویدادهایی که با هدف حمایت از فعالان آموزش و سرگرمی، ترتیب داده شده است، رویدادی بنام بازآتک است که درآن بستری را فراهم کرده ایم که کسانی که در حوزه محصولات آموزشی، اسباب بازی و سرگرمی، صاحب ایده های خوبی هستند که مرتبط با مفاهیم و کاربرد فناوری نانو باشد، می توانند ازاین بستر استفاده کنند. ما در این بستر، از طریق فراخوان، محصولات آموزشی نانو را جذب میکنیم و بر اساس آیین نامه مورد ارزیابی قرار میگیرند. آقای اتراکی، پیرامون شناسایی و ارتباطات با فعالان وذینفعان به تفکیک نوع محصول، ایجاد ارتباط رویداد بازآتک بین فعالان آموزش، سرمایه گذاران و علاقه مندان به فناوری های پیشرفته، تولیدکنندگان محصولات آموزشی و اسباب بازی، تولیدکنندگان محصولات نانو، اساتید و دانش آموختگان طراحی صنعتی و واحد نانومقیاس مرکز صنعتی سازی فناوری نانو ICAN پرداخت. وی به برگزاری دوره های آموزشی آنلاین، همکاری با بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، فعالان صنعت اسباب بازی و همکاری با دانشگاه هنر و اساتید و دانش آموختگان رشته طراحی صنعتی در این زمینه اشاره نمود و در زمینه پراکندگی دسته بندی ایده های دریافتی اعلام نمود که تا پایان دی ماه 1400 تعداد 87 ایده از سوی 53 تیم(فرد، گروه و شرکت) دریافت شده است که از میان آن، 47 درصد کل ایده ها مربوط به اسباب بازی آموزشی، 22 درصد مربوط به بسته آموزشی، 4 درصد مربوط به محصولات دیجیتال، 1 درصد مربوط به تجهیز آموزشی و 3 درصد کل ایده ها مربوط به کتاب است.