در راستای تحول صنعتی، سرآمدان علمی سال ۱۴۰۰ معرفی شدند

دبیرخانه فدراسیون سرآمدان علمی ایران، ۱۰۰ سرآمد علمی و ۱۵ سرآمد علمی جوان را انتخاب و به دانشگاه‌های آن‌ها معرفی کرد. به این سرآمدان علمی حمایت هایی شامل پژوهانه نقدی ، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری اعطاء می شود.

این سرآمدان از ۴۰ دانشگاه و پژوهشگاه کشور انتخاب و معرفی شدند که موسسات علمی کشور با توجه به اعتبار علمی کسب شده توسط سرآمدان علمی آن‌ها امتیازدهی و رتبه‌بندی شدند:

  •  رتبه اول: دانشگاه صنعتی شریف با ۱۸ سرآمد علمی
  •  رتبه دوم: دانشگاه تربیت مدرس با ۸ سرآمد علمی
  •  رتبه سوم: پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با ۶ سرآمد علمی

دبیرخانه سرآمدان علمی ایران با بررسی مقالات منتشر شده در نشریات برتر در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ و استفاده از آیین‌نامه انتخاب سرآمدان علمی تعداد ۱۱۵ سرآمد علمی را شناسایی و معرفی کرد. از این تعداد ۱۵ سرآمد علمی بعنوان سرآمد علمی جوان معرفی شدند. سرآمدان علمی جوان افرادی هستند که رتبه آن‌ها بیشتر از ۱۰۰ (۱۰۱-۱۱۵) بوده ولی سن آن‌ها کمتر از ۴۵ سال می‌باشد. این سرآمدان از ۴۰ دانشگاه و پژوهشگاه کشور و ۱۶ استان می باشند.

سرآمدان علمی از میان افرادی انتخاب می شوند که حداقل یک مقاله در نشریات برتر مورد حمایت فدراسیون در بازه زمانی ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ بعنوان نویسنده مسئول منتشر کرده باشند. لازم به ذکر است انتشار مقاله در نشریات برتر یک شرط ضروری است ولی کافی نمی‌باشد و برای قرار گرفتن در میان فهرست سرآمدان علمی ضروری است افراد با توجه به اعتبار علمی کسب شده در فهرست ۱۰۰ نفر برتر قرار گیرند.

به سرآمدان علمی حمایت‌هایی شامل پژوهانه نقدی (از ۳۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان)، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی (از ۵ تا ۲۰ میلیون تومان) و امتیاز جذب محقق پسادکتری (از ۱ تا ۴ نفر) اعطاء شده است. همچنین به سرآمدان علمی جوان نیز حمایت‌هایی شامل پژوهانه نقدی (۲۵ میلیون تومان)، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی ( ۵ میلیون تومان) و امتیاز جذب محقق پسادکتری (۱ نفر) اعطاء شده است.

نفر اول سرآمدان در سال ۱۴۰۰، اعتبار علمی ۵۸۶۲ کسب کرده که رشدی حدود ۴۰% داشته است. همچنین نفر ۱۰۰ سرآمدان علمی اعتبار علمی ۹۷ کسب کرده است که در مقایسه با نفر ۱۰۰ سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰% رشد داشته است.

۴۰ نفر از سرآمدان علمی در رشته شیمی و ۳۶ نفر در رشته فیزیک فعالیت می‌کنند. سایر سرآمدان در رشته هایی مانند مهندسی مواد، برق، داروسازی، ریاضی و … مشغول به فعالیت هستند.
در این نشست که با حضور 20 نفر از سرآمدان علمی، روسای 3 دانشگاه صنعتی شریف، تربیت مدرس و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار شد. تعداد 40 نفر از سرآمدان نیز به صورت مجازی در این برنامه شرکت کردند.

در ابتدای نشست معرفی سرآمدان 1400، آقای دکتر سرکار، دبیر فدراسیون به معرفی اهمیت و ضرورت حضور نهادهایی مانند فدراسیون برای حمایت تخصصی از دانشمندان کشور و دستیابی مرجعیت علمی پرداختند.

در ادامه نشست، روسای دانشگاه‌های برتر و تعدادی از سرآمدان علمی به ارائه نقطه نظرات خود در مورد ضرورت حمایت از محققان برجسته به صورت ویژه و بالاخص برای تعاملات بین المللی، حمایت از پروژه های ملی و بزرگ پرداختند. آقای دکتر احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس خواهان حمایت و پرداختن به رشته‌های علوم انسانی شدند.

در ادامه برنامه آقای دکتر ستاری، بعنوان متولی فدراسیون سرآمدان علمی بیان کردند: فدراسیون مانند تمام برنامه‌های ما در راستای فرهنگ‌سازی اهمیت به نیروهای انسانی فعالیت خود را آغاز کرده است. وی با اشاره به برنامه بنیاد ملی نخبگان گفت: ما در سال گذشته در بنیاد ملی نخبگان ۴ هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم و این موضوع هم در راستای اهمیت دادن به نیروهای انسانی برجسته هستند. وی برنامه بازگشت متخصصان ایرانی به کشور و حمایت از دانشجویان خارجی را از دیگر برنامه‌های این معاونت  طی این چند سال اخیر عنوان کرد و ادامه داد: این برنامه‌ها در راستای تحول در صنعت کشور بوده است؛ چرا که نگاه کشور به کسی که استعداد دارد می تواند سر منشأ تحولات در همه زمینه ها باشد.

دکتر ستاری در خصوص حمایت از سرآمدان علمی خاطرنشان کرد: امسال در راستای اهمیت فعالیت این فدراسیون، ۲۰ میلیارد تومان به این برنامه تخصیص داده‌ایم.

در انتهای برنامه از 3 موسسه علمی کشور و 3 سرآمد علمی کشور تقدیر شد.