لایو صنعتی: نانوالیاف صنعتی و ارتقای صنعت فیلتراسیون کارخانجات– 21 اسفند

لایو صنعتی: نانوالیاف صنعتی و ارتقای صنعت فیلتراسیون کارخانجات– 21 اسفند

صفحه اینستاگرام نانو و صنعت، پنجشنبه 21 اسفندماه، رأس ساعت ۹:۳۰ شب، با موضوع «نانوالیاف صنعتی و ارتقای صنعت فیلتراسیون کارخانجات»، میزبان مدیر عامل و…

لایو صنعتی: حمایتهای صنعتی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی/– 20 اسفند

لایو صنعتی: حمایتهای صنعتی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی/– 20 اسفند

صفحه اینستاگرام نانو و صنعت، چهارشنبه 20 اسفندماه، رأس ساعت ۹:۳۰ شب، با موضوع «حمایتهای صنعتی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»،…

لایو صنعتی: ماسکهای تنفسی نانویی در دوران کرونا – 14 اسفند

لایو صنعتی: ماسکهای تنفسی نانویی در دوران کرونا – 14 اسفند

صفحه اینستاگرام نانو و صنعت، پنجشنبه 14 اسفندماه، رأس ساعت ۹:۳۰ شب، با موضوع «ماسکهای تنفسی نانویی»، میزبان مدیرعامل شرکت فناوران نانومقیاس، خواهد بود. این برنامه،…

تور مجازی بازدید از نمایشگاه توانمندیهای نانو در صنعت نانوپوششها-2 اسفند

تور مجازی بازدید از نمایشگاه توانمندیهای نانو در صنعت نانوپوششها-2 اسفند

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو، تور صنعتی مجازی بازدید از نمایشگاه توانمندیهای فناوری نانو ایران در حوزه نانوپوششها، در ساعت 11 روز شنبه دوم…

تورصنعتی مجازی: بازدید از شرکت تکسان (دستگاه های اپتیکی نانو)-30 دی

تورصنعتی مجازی: بازدید از شرکت تکسان (دستگاه های اپتیکی نانو)-30 دی

لایو تور صنعتی، روز سه شنبه 30 دی ماه، رأس ساعت ۱۱ صبح، با موضوع بازدیدمجازی از شرکت سازنده دستگاه های پیشرفته اپتیکی و اسپکتروسکوپی مرتبط با فناوری…