بومی‌سازی دانش و فناوری تولید پایه نانوکاتالیست ایرانی

بومی‌سازی دانش و فناوری تولید پایه نانوکاتالیست ایرانی

نانوساختار گاما آلومینا یکی از کاتالیست‌های متداول برای فرآیندهای صنایع پتروشیمی و نفت است که توانایی کاتالیز کردن برخی از واکنش‌های شیمیایی را دارا است….

نانوبلورهای‌دارویی فرمولاسیون جدید داروهای کم‌محلول

نانوبلورهای‌دارویی فرمولاسیون جدید داروهای کم‌محلول

یک هدف عمده فناوری نانو در ۵ تا ۱۰ سال آینده توسعه فرآورده‌های دارویی نانو‌مقیاس با ارائه رویکرد‌های درمانی جدید است. تقريباً تمام فناوری‌هاى دارورسانى،…

 گزارش صنعتی کاربرد پوشش‌های نانو در لوله‌های آب گرم

 گزارش صنعتی کاربرد پوشش‌های نانو در لوله‌های آب گرم

فناوری‌نانو می‌تواند صنعت تولید لوله‌ها را متحول کند. مواد نانویی، موجب مقاومت در برابر نور ماورابنفش و افزایش طول عمر لوله می‌شود. از دیگر خواص…