استفاده از دستگاه‌های الکتروریسی داخلی در مراکز تحقیقاتی

استفاده از دستگاه‌های الکتروریسی داخلی در مراکز تحقیقاتی

پژوهشگاه رویان برای استفاده از نانوالیاف در حوزه‌های مهندسی بافت، ماسک‌ها و فیلترهای پزشکی، پوشش‌های زخم و سامانه‌های کنترل‌شده، از دستگاه الکتروریسی ساخت داخل استفاده…

فرصت‌های فناوری‌نانو در بخش کشاورزی

فرصت‌های فناوری‌نانو در بخش کشاورزی

موسسه بین‌المللی تحقیقات سیاست‌گذاری غذا (IFPRI) به تازگی مقاله‌ای با عنوان «کشاورزی، غذا و فناوری‌‌های نانوی آب برای کشورهای فقیر: فرصت‌ها، محدودیت‌ها، و نقش این…