نانوحسگرهای تشخیص دهنده پاتوژن‌های میکروبی در مواد غذایی

نانوحسگرهای تشخیص دهنده پاتوژن‌های میکروبی در مواد غذایی

کنترل مداوم مواد غذایی به خصوص پاتوژن‌های میکروبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. افزایش سرمایه‌گذاری و تولید حسگرهای جدید جهت استفاده در صنعت مواد غذایی…

کاربرد فناوری‌نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای مجتمع

کاربرد فناوری‌نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای مجتمع

افزایش روزافزون نیازهای پردازشی باعث شده که بازار همواره نیاز به تراشه‌های کارآمدتر با توان پردازشی بالاتر داشته باشد. از همین رو نقشه راه بین‌المللی…

کاربردهای فناوری‌نانو در منسوجات ورزشی و منسوجات بیرون از خانه

کاربردهای فناوری‌نانو در منسوجات ورزشی و منسوجات بیرون از خانه

افزایش روزافزون اهمیت عملکرد ورزشکاران در مسابقات المپیک و تغییر سبک زندگی، نوع سرگرمی و افزایش عمر مردم موجب شده تا صنایع، انگیزه زیادی برای…