نشست باشگاه صنعت و نانو

شبکه تبادل فناوری نانو به منظور استفاده از ظرفیت دانش‌آموختگان نانویی شاغل در صنعت اقدام به راه‌اندازی باشگاه صنعت و نانو نموده است. این شبکه اعتقاد دارد در بین دانش‌آموختگان فناوری نانو که اکنون در صنعت مشغول به کار هستند، ظرفیت‌های زیادی برای همکاری با شبکه وجود دارد.

در اولین نشست باشگاه صنعت و نانو گروه‌های مختلفی از افراد شاغل در حوزه‌های پلیمر و کامپوزیت، رنگ و رزین، نانومواد و ساختمان حضور داشتند.

در ابتدای این نشست دکتر نجیمی معاون صنعت ستاد، وضعیت فناوری نانو را از حیث دستاوردهای صنعتی و به لحاظ آماری برای حضار بیان کرد. در ادامه و پس از معرفی شبکه تبادل فناوری نانو و برنامه باشگاه صنعت و نانو، مدل‌های مختلف همکاری برای شرکت‌کنندگان تشریح گردید.

همکاری در قالب کارگزار تبادل فناوری نانو، رابطین فنی بین شبکه و شرکت محل خدمت و مشاور و منتور صنعتی از جمله مدل‎های پیشنهادی شبکه برای حضار بود.

در این نشست فرصتی فراهم شد تا حضار بتوانند در قالب گروه‎های چند نفره و فردی از کارشناسان حاضر در نشست برای تعیین روش همکاری در شبکه تبادل مشاوره بگیرند.

شبکه تبادل فناوری نانو به‎ عنوان بازوی اجرایی ستاد نانو عهده‎دار امر رسوخ فناوری نانو در صنعت و در قالب مدل نوآوری باز است. در مدل نوآوری باز قرار گرفتن دانش‎فنی فناوران و شرکت‎های دانش‎ بنیان در زنجیره ارزش شرکت‎های بزرگ از اهمیت ویژه‏‎ای برخوردار است.