ساکهای دستی ضدباکتری، نانومحصولی ایرانی

ساکهای دستی ضدباکتری، نانومحصولی ایرانی

پارچه‌های اسپان‌باند در نساجی با عنوان منسوجات بی‌بافت شناخته می‌شوند. شرکت «میلاد پرنیا ایرانیان» توانسته است با استفاده از کامل‌ترین خطوط تولید تمام اتوماتیک، اسپان‌باند…