مجموعه وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو در «صنایع نساجی و پوشاک» برگزار می شود.

مجموعه وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو در «صنایع نساجی و پوشاک» برگزار می شود.

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو، مجموعه وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو در «صنایع نساجی و پوشاک» با هدف معرفی توانمندی های فناوری نانو ایران…

وبینار صنعتی نانو ویژه نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و شهرک های یزد برگزار شد.

وبینار صنعتی نانو ویژه نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و شهرک های یزد برگزار شد.

وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو ویژه چهارمین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان یزد با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری…

وبینار “معرفی شبکه بین‌المللی نانوفناوری ایمن و پایدار”

وبینار “معرفی شبکه بین‌المللی نانوفناوری ایمن و پایدار”

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران، شبکه ایمنی نانو و کمیته استانداردسازی نانو اقدام به برگزاری وبینار “آشنایی با طرح تشکیل…

ثبت نام وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو (ویژه نمایشگاه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان یزد)

ثبت نام وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو (ویژه نمایشگاه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان یزد)

لینک ثبت نام ایوند: https://evand.com/events/0112 وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو ویژه اولین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان یزد برگزار می شود….

وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو ویژه شهرکهای صنعتی استان زنجان در هفته صنایع کوچک برگزار شد

وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو ویژه شهرکهای صنعتی استان زنجان در هفته صنایع کوچک برگزار شد

وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو ویژه نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان زنجان در آغاز هفته صنایع کوچک، با حمایت…

ثبت نام وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو (ویژه نمایشگاه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان زنجان)

ثبت نام وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو (ویژه نمایشگاه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان زنجان)

وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو، در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو و با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان و حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری…

نشست صنعتی معرفی فرصتها و کاربردهای تجاری فناوری نانو در شهرک صنعتی منتظریه

نشست صنعتی معرفی فرصتها و کاربردهای تجاری فناوری نانو در شهرک صنعتی منتظریه

در راستای توسعه صنعتی و برنامه ارتقای صنایع با فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا، کارگزار ترویج…