فراخوان همکاری فناوران و پژوهشگران کشور در صنعت پوشاک پیشرفته

فراخوان همکاری فناوران و پژوهشگران کشور در صنعت پوشاک پیشرفته

مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همکاری آی‌چلنج به دنبال شناسایی حوزه‌های نوین کاربردهای نانوالیاف در صنعت پوشاک…

استفاده از فرش‌های ایرانی نانو، برای از بین بردن عوامل بیماری‌زا

استفاده از فرش‌های ایرانی نانو، برای از بین بردن عوامل بیماری‌زا

چند شرکت تولیدکننده فرش داخلی، فرش‌های آنتی‌باکتریال تولید و به بازار عرضه می‌کنند که به دلیل ویژگی‌های ضدباکتریایی این فرش‌ها، استفاده از آن‌ها می‌تواند به…