استفاده از پتوهای ایرانی کُندسوز و ضدباکتری در خطوط هوایی کشور

استفاده از پتوهای ایرانی کُندسوز و ضدباکتری در خطوط هوایی کشور

شرکت نساجی زرباف امین پتوی هواپیما از جنس پلی‌استراکریلیک آنتی‌باکتریال حاوی نانوذرات تولید می‌کند که این پتوها در ایرلاین‌های داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند….