گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

عایق‌کاری مناسب در صنعت نفت و صنایع وابسته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عایق‌کاری مناسب برای جلوگیری از هدر رفت انرژی یکی از موضوعات مهم…