صادرات دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس به چین و ترکیه

صادرات دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس به چین و ترکیه

شرکت نانومهندسی سطح ژیکان دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس خود را به کشورهای چین و ترکیه صادر کرده است. این شرکت به‌دنبال مونتاژ این دستگاه در…