درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

افزایش جمعیت جهان و کاهش منابع آب آشامیدنی، نگرانی‌هایی را درباره تأمین آب آشامیدنی موردنیاز کشورهای مختلف در سراسر جهان به‌وجود آورده است. کمبود آب…

گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب ورودی و پساب معادن

گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب ورودی و پساب معادن

امروزه کاربردها و قابلیت‌های فناوری نانو به قدری گسترش پیدا کرده است که می‌توان گفت تقریبا در تمام حوزه‌های صنعتی، محصولات یا کاربردهایی از آن…