استفاده از دستگاه‌های الکتروریسی داخلی در مراکز تحقیقاتی

استفاده از دستگاه‌های الکتروریسی داخلی در مراکز تحقیقاتی

پژوهشگاه رویان برای استفاده از نانوالیاف در حوزه‌های مهندسی بافت، ماسک‌ها و فیلترهای پزشکی، پوشش‌های زخم و سامانه‌های کنترل‌شده، از دستگاه الکتروریسی ساخت داخل استفاده…