گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۸۶

فناوری‌های دگرگون‌ساز در کشور ما همواره با مسایلی چون تاخیر در درک موضوع و تصمیم‌گیری در مورد آن مواجه بوده‌اند. فناوری‌نانو با این مساله روبرو نشده و این حرکت تقریباً به موقع در کشور با تشکیل ستادی در شهریورماه ۱۳۸۲ به دستور رئیس‌جمهور وقت شروع گردید.
 با تشکیل ستاد، برنامه ۱۰ ساله توسعه فناوری‌نانو با عنوان «راهبرد آینده» تدوین و در سال ۱۳۸۴ به تصویب دولت رسید. در مرحله اول، دستیابی به جایگاه مناسب در بین ۱۵ کشور برتر فناوری‌نانو و تلاش برای ارتقای مداوم این جایگاه به منظور توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هدف‌گیری شده است. سال ۱۳۸۶ سومین سال اجرای این سند است.

این گزارش به تبیین فعالیت‌های ستاد در سال ۱۳۸۶ در شش محور زیر  می پردازد.
۱-سیاستگذاری و ارزیابی
۲-ترویج و تقویت بستر فکری– فرهنگی
۳-زیرساختهای توسعه فناوری
۴-توسعه منابع انسانی
۵-تجاری‌سازی و انتشار فناوری
۶-شبکه شرکت‌های خصوصی