کاربردهای نانوذرات نورتاب در بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی

کاربردهای نانوذرات نورتاب در بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی

نانوذرات نورتاب می‌توانند در افزایش بازده سلول‌های خورشیدی نقش داشته باشند. انواع مختلفی از نانوذرات نورتاب توسط دانشمندان ساخته شده است. وجه مشترک تمامی این نانوذرات در خواص منحصر‌به‌فرد اپتیکی آن‌ها است. به بیان ساده، ویژگی اصلی این نانوذرات، خاصیت فلورسنت بودن آنها است. این دسته از نانوذرات، بسته به نوع و ابعادشان، می‌توانند شکاف انرژیِ (فاصله انرژی بین ترازهای پرشده‌ی الکترونی و ترازهای خالی الکترونی را شکاف انرژی می‌نامند) مختلفی داشته باشند. در نتیجه، می‌توانند طول موج‌های متفاوتی را جذب کرده و به حالت تحریک در آمده و در ادامه، این انرژی جذب شده را در قالب تشعشعاتی با طول موج دیگر یا همان طول موج اولیه منتشر نمایند.
اگرچه استفاده از نانوذرات نورتاب در ساخت سلول‌های خورشیدی، در حال حاضر در مرحله‌ی تحقیقاتی به سر می‌برد، اما می‌توان گفت که مرحله‌ی گذار برای ورود به عرصه تجاری برای این حوزه بسیار نزدیک و قریب‌الوقوع خواهد بود. با توجه به پتانسیل بسیار بالایی که این حوزه در بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی از خود نشان داده است، می‌توان تجاری‌سازی این فناوری را یک نقطه عطف قابل توجه در صنعت سلول‌های خورشیدی قلمداد نمود.