کاربردهای فناوری‌نانو در رنگ‌های محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

نانو‌‌مواد به موادی گفته می‌شود که حداقل یکی از ابعاد آن‌ها در مقیاس نانومتری (زیر ۱۰۰ نانومتر) باشد. کوچک شدن اندازه ذرات در حد نانومتر سبب تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها می‌شود. بنابراین نانو‌فناوری به بحث درباره تغییرات خواص مواد هنگامی‌که اندازه ذرات کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر است، می‌پردازد.
از دیرباز تا‌کنون رنگ‌ها به عنوان پوشش محافظ یا تزئینی بر روی سطوح مختلف به‌کار رفته‌اند و در سال‌های اخیر با پیشرفت‌ فناوری نانو در صنایع مختلف، از جمله صنعت رنگ شاهد پیشرفت‌های جالبی در این زمینه و تولید انواع رنگ‌ها با کیفیت‌ها و با قابلیت‌های متنوع بوده‌ایم. نمونه‌ای از کاربرد فناوری نانو در صنعت رنگ استفاده از رنگ‌ها به‌منظور محافظت از محیط پیرامون در برابر امواج الکترومغناطیس و مشکلات ناشی از تداخل این امواج است.