کاربردهای فناوری‌نانو در خنک‌کاری قسمت‌های مختلف نیروگاه

کاربردهای فناوری‌نانو در خنک‌کاری قسمت‌های مختلف نیروگاه

هر دستگاه مکانیکی از قبیل انواع موتورها و کمپرسورها در حین کارکرد و در اثر اصطکاک اجزاء آن‌ها حرارت زیادی ایجاد می‌کند که این حرارت باعث وارد آمدن صدمات و تنش‌های نامطلوبی به سیستم می‌شود. این حرارت بایستی توسط یک ماده، از سیستم خارج شده و حذف گردد. همچنین در اثر تبادل حرارت که در اجزاء یک چرخه نیروگاه که منجر به افزایش حرارت و یا تغییر فاز سیال عامل می‌شود، لازم است که توسط تجهیزاتی سیال عامل را خنک نمود و یا آن را به فاز اولیه آن بازگرداند مثلا به منظور متراکم کردن بخار خروجی از توربین و تغییر فاز مجدد آن به مایع برای ورود به دیگ بخار از آب به عنوان یک خنک‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فناوری نانو در سیستم‌های خنک‌کاری می‌تواند موثر ‌باشد. به این منظور روش‌های مختلفی برای طراحی مناسب و بهینه سیستم‌های خنک‌کننده در انواع نیروگاه‌ها پیشنهاد می‌گردد. در این بین یکی از کاربردهای فناوری نانو برای رفع چالش‌های مربوط به خنک‌سازی استفاده از نانو سیالات می‌باشد. که در ادامه بعد از معرفی فناوری نانو سیالات به کاربردهای این فناوری در خنک‌کاری قسمت‌های مختلف نیروگاه‌ها پرداخته خواهد شد.