نانوحسگرهای تشخیص دهنده پاتوژن‌های میکروبی در مواد غذایی

نانوحسگرهای تشخیص دهنده پاتوژن‌های میکروبی در مواد غذایی

کنترل مداوم مواد غذایی به خصوص پاتوژن‌های میکروبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. افزایش سرمایه‌گذاری و تولید حسگرهای جدید جهت استفاده در صنعت مواد غذایی اهمیت این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. سادگی، کوچکی و پاسخ‌دهی سریع نانو حسگر‌ها در تشخیص پاتوژن‌های میکروبی این امکان را می‌دهد که در هر مرحله از شبکه توزیع غذایی از زمان تولید محصولات کشاورزی و دامی تا فراوری، بسته‌بندی، نگهداری و مصرف مواد غذایی آلودگی‌های میکروبی احتمالی شناسایی شوند. این نانو حسگرها علاوه بر افزایش وضع سلامت جامعه، از هدر رفتن مواد غذایی نیز جلوگیری می‌کند.