کاربردهای فناوری‌نانو در صنایع غذایی

کاربردهای فناوری‌نانو در صنایع غذایی

مزیت‌های فناوری نانو در صنعت غذا از جمله امکان غنی‌سازی و کپسوله‌کردن و حفظ ترکیبات فراسودمند جهت رسانش کنترل‌شده آن‌ها به سلول هدف،‌ امکان پوشاندن طعم‌های نامطلوب، کاربرد در بسته‌بندی‌های فعال و هوشمند و همچنین کاربرد در تشخیص کیفیت و ایمنی مواد غذایی موجب تمایل بسیاری از شرکت‌ها جهت استفاده از این فناوری شده است؛ به طوری که طی چند سال اخیر فناوری نانو به عنوان جزء مهمی از صنعت غذا تبدیل شده است و بسیاری از شرکت‌های مطرح در صنایع غذایی به تحقیق‌و‌توسعه در این زمینه پرداخته‌اند و برخی از محصولات حاصل از این فناوری را روانه بازار نموده و برخی دیگر از محصولات آن‌ها در انتظار ورود به بازار هستند. گردش مالی قابل توجهی که در محصولات این فناوری وجود دارد، مبین این اهمیت می‌باشد.