کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل

کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل

صنعت سیم و کابل یکی از مهترین بخش‌های موجود در توزیع و انتقال انرژی الکتریکی می‌باشد. با توجه به گران بودن قیمت سیم و کابل این بخش یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌ها چه در اجرا و چه در تعمیرات می‌باشد. از این رو بررسی و رفع چالش‌ها این بخش می‌تواند موجب صرفه‌جویی اقتصادی عظیمی در هزینه‌ها گردد. فناوری نانو بعنوان یک رویکرد جدید می‌تواند بخشی از چالش‌های موجود در صنعت سیم و کابل را مرتفع سازد. همانگونه که اشاره شد فناوری نانو می‌تواند در بخش پوشش و روکش‌های مورد استفاده برای کابل‌ها مورد استفاده قرار گیرد و موجب افزایش طول عمر و همچنین افزایش مقاومت در برابر خوردگی و پوسیدگی گردد. فناوری نانو می‌تواند با افزایش قدرت عایقی روکش‌ و پوشش سیم و کابل موجب افزایش قدرت انتقالی نیز گردد که این امر نیز باعث صرفه‌جویی اقتصادی خواهد شد. از دیگر کاربرد‌های این فناوری که بیشتر در مرحله تحقیقاتی است افزایش بازده و کاهش تلفات کابل‌ها می‌باشد. ایمنی‌بخشی نیز با توجه به بازده اقتصادی بالا می‌تواند مبحث بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد. استفاده از فناوری نانو در بخش سیم و کابل موجب ایجاد رویکردهای جدیدی برای رفع چالش‌های این صنعت گردیده است.