کاربرد فناوری نانو در صنعت آب

کاربرد فناوری نانو در صنعت آب

با توجه به چالش‌های روز افزون جهانی و به خصوص شرایط خاص آب در ایران، امید کارشناسان به بهره‌برداری از فناوری‌های نوین به‌عنوان جایگزین یا مکمل فرآیندهای معمول فعلی در صنعت آب و فاضلاب است. این فرآیندها مراحل تصفیه و کنترل کیفی را کاهش داده و به صورت کارا منجر به کاهش هزینه‌های روزمره می‌شود. با توجه به بلوغ تحقیقات دانشگاهی- صنعتی که سال‌هاست در کشور در زمینه فناوری‌های نوین در صنعت آب و فاضلاب صورت می‌گیرد، فناوری‌هایی نظیر نانوکویتاسیون و سامانه‌های غشایی تجاری‌سازی شده و در بازار کشور ارائه شده‌اند. همچنین فناوری‌های ارائه شده به‌صورت پایلوت در صنایع مختلف کشور و به‌خصوص در صنایع آب و فاضلاب به‌کار گرفته شده‌اند . انتظار می‌رود که فناوری های نوین در صنعت آب و فاضلاب بتوانند سهم عمده‌ای را در در آینده نزدیک در بازار جهانی و به تناسب آن در بازار داخلی به خود اختصاص دهد.